Mangaldan-Agoo at It’s Finest!

Feel the Christmas. Shining, … Shimmering, … Splendid, … May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Syempre wala!. Sa tuwing dadaan ka sa harap ng bulwagan ng mga bayan na ito, makikita ang nagliliwanag ang mga pailaw sa buong paligid. Na tanging hatid , ay maghatid ng saya sa puso’t isipan ng maraming taongContinue reading “Mangaldan-Agoo at It’s Finest!”

It’s you… Oh it’s you…

As I crossing way back home. Things comes out. Out of a blue, I just think about you. I still remembering you. We’re both from the same province, but different municipality. We often times catching up in the bus when we were go to school. And until no more. The fate of the two ofContinue reading “It’s you… Oh it’s you…”

Create your website at WordPress.com
Get started