It’s you… Oh it’s you…

As I crossing way back home. Things comes out. Out of a blue, I just think about you.
I still remembering you. We’re both from the same province, but different municipality. We often times catching up in the bus when we were go to school. And until no more. The fate of the two of us has been borne together. Because ultimately we are not one to another. We just met, but not destined.When sounds play on, here’s what comes in my mind, when I’m busy thinking about you.

Sa hangin ako’y nadala,
Inisip, ika’y itala.
Natanong meron ba o wala,
Sa direksyong ‘di ko makita. O kay gulo ng mundo ko,
Inisip ka’y di malimot.
Sadyang mapanlinlang ng naman,
Sa isip, ngayo’y limot ko na. Nagising, pawis na pawis,
Nanginginig, ‘di mawari.
Sa dilim may binibini,
Kaya ikaw ay ipinalangin.May isang anino na bumalong,
Kalong ang siyang pagmamahal.
Na hindi kayang tumbasan,
Ni maramdaman man lamang. Aking sintang minamahal,
Bakit kay bilis mong lumisan? .
Heto ako’t nalulumbay,
Pagmamahal mo aking hinihintay. Tila isang kisap mata,
Nung ako’y iyong iniwan.
Lahat ng ala-ala mo’y,
Siya parin ang nahihimlay. Kailan kaya kita’y makikita?
Nasasabik ika’y hagkan.
Ngunit, saka na lang,
Sa panahong wala nang makahahadlang.

I wander how worthy life is. It’s the way may be, how the world reflects on us. I just keep at ease, finding someone who was meant for me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: